Kunde service
Danmark | DKK kr
download i pdf-format
Hos LILYSILK og dets datterselskaber er vi forpligtet til at give dig klare oplysninger og betydelig kontrol over din indsamling og brug af personlige data. Denne privatlivspolitik beskriver vores praksis vedrørende behandling af personlige data indsamlet via vores websteder, mobilapplikationer og alle andre onlinetjenester, hvor denne privatlivspolitik er tilgængelig (samlet benævnt vores onlinetjenester). Det skitserer også, hvordan vi håndterer personlige data, når du interagerer med os offline, såsom når du formynder dig i vores fysiske butikker, når ud til vores kundeserviceteam eller deltager i vores arrangementer.
I denne sammenhæng refererer persondata til information relateret til en identificerbar person i overensstemmelse med definitionen i gældende lovgivning.
Vores overholdelse af denne privatlivspolitik overholder de love, der gælder i de områder, hvor vi opererer. Nogle gange kan vi udstede supplerende vilkår relateret til specifikke produkter og tjenester eller specifikke regioner. Disse yderligere vilkår skal forstås i sammenhæng med denne privatlivspolitik, mens regionsspecifikke vilkår gælder uafhængigt.
Selvom vi tilstræber konsekvent anvendelse af love om beskyttelse af personlige oplysninger, er visse vilkår, forpligtelser og rettigheder muligvis kun gældende eller tilgængelige for enkeltpersoner i specifikke jurisdiktioner. Brugen af udtrykket "ret" i denne fortrolighedspolitik (og eventuelle tillæg) antyder eller giver ingen juridiske rettigheder eller retsmidler til nogen person eller part, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i gældende lov.
Opslag ved Afhentning
Vi opfordrer dig til at læse vores omfattende privatlivspolitik. Men denne meddelelse har til formål at give dig et overblik, på eller før tidspunktet for indsamling af personoplysninger, over de kategorier af persondata, vi indsamler, årsagerne til indsamlingen eller brugen, og om de personlige data er "solgt" eller "delt" (som disse vilkår kan være defineret af love om beskyttelse af personlige oplysninger).
Vi håber, at denne meddelelse fungerer som et værdifuldt værktøj, når du skal beslutte, om du vil samarbejde med os eller anmode om begrænsninger for visse anvendelser af dine personlige data.
Vi indsamler følgende typer af personoplysninger
 • Kontakt- og tilmeldingsoplysninger
 • Ordreoplysninger og betalingsoplysninger
 • Optegnelser over køb og efterspurgte tjenester
 • Kundeservice kommunikation
 • Internet- og netværksaktivitetsoplysninger
 • Online-id'er (cookies og lignende teknologier)
 • Indhold delt i vores offentlige fora
 • Konklusioner, der afspejler interesser og præferencer
De indsamlede personoplysninger tjener følgende formål
 • Levering af produkter og tjenester, du køber eller anmoder om
 • Svar på dine henvendelser og levering af kundeservice
 • Drift og forbedring af onlinetjenester
 • Personalisering af onlineindhold og oplevelser
 • Marketing- og reklameaktiviteter
 • Opretholdelse af sikkerheden i vores butikker og forebyggelse af ulovlige aktiviteter
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser
Vi opbevarer personoplysninger i den varighed, der er nødvendig for at opfylde indsamlingsformålene, medmindre en længere opbevaringsperiode er påbudt eller tilladt ved lov.
Anmodning om opt-out for specifik brug af dine personlige data
Vi kan dele dine personlige data med tredjepartsenheder til formål såsom analyser og målrettet annoncering, baseret på dine interesser og onlineaktiviteter. Disse oplysninger kan være forbundet med din browser eller enhed (ved hjælp af cookies og lignende sporingsteknologier), og kan være relateret til dig, hvis du har en kundekonto hos os eller interagerer med os på andre måder. Disse tredjeparter kan bruge dataene til deres egne markedsføringsbehov og til at tilbyde produkter og tjenester via vores online platforme.
Selvom vi ikke udveksler dine personlige data til pengeværdi, kan nogle brug af dataene opfattes som et "salg" eller "deling" af personlige oplysninger i henhold til relevante love om beskyttelse af personlige oplysninger.
For at fravælge disse specifikke brug af dine personlige data, skal du klikke på linket "Dine privatlivsvalg", som findes nederst på vores websteder og i vores mobilapps under kundeservicesektionen.
Yderligere oplysninger om andre privatlivsrettigheder og valg, der kan være tilgængelige for dig, kan findes under afsnittet "Dine privatlivsrettigheder og valg" i denne privatlivspolitik.
Typer af personlige oplysninger, vi indsamler og kilder
De personlige oplysninger, vi indsamler om dig, varierer afhængigt af dine interaktioner med os. Disse oplysninger stammer generelt fra data, du giver, data, vi genererer, og data, vi automatisk indsamler gennem vores onlinetjenester, samt data, vi indhenter fra andre kilder.
Bemærk venligst, at hvis du vælger ikke at tillade os at indsamle visse personlige oplysninger, kan det påvirke vores evne til at tilbyde specifikke produkter og tjenester eller tilpasse disse produkter og tjenester baseret på dine præferencer.
Oplysninger, du giver os
 • Kontakt- og registreringsoplysninger: Dette omfatter oplysninger, der gives, når du køber, udveksler eller returnerer produkter, anmoder om tjenester, opretter en kundekonto, deltager i et loyalitetsprogram, indløser kampagner eller engagerer dig med os for andre produkter og tjenester. Oplysninger såsom dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, præferencer for tøjstørrelse og pasform og andre data, du måtte vælge at angive, er inkluderet.
 • Transaktionsoplysninger: Der indsamles oplysninger, når du køber, bytter eller returnerer produkter, anmoder om tjenester eller indløser kampagner. Vi kan supplere eller kombinere de oplysninger, vi allerede har om dig. For eksempel kan vi identificere din region for at vise produktpriser i din lokale valuta og forbedre nøjagtigheden af din leveringsadresse.
 • Kommunikationsoplysninger: Vi indsamler og registrerer kommunikationsoplysninger og indhold, du giver, når du tilmelder dig marketing-e-mails eller sms'er, interagerer med os om kundeserviceproblemer eller foretager andre forespørgsler.
 • Kundeindhold: Vi indsamler data og indhold, du leverer eller gør tilgængeligt i vores offentlige fora (såsom online opslagstavler og interaktioner på sociale medier), og når du giver feedback eller produktanmeldelser, svarer på undersøgelser eller bruger funktioner i vores tjenester, der kræver indsamlingen af visse personlige oplysninger.
Oplysninger, vi genererer og indsamler automatisk
 • Interne kunde-id'er og kommercielle oplysninger: Vi genererer interne kunde-id'er (såsom et kunde- eller konto-id) for at administrere dine transaktioner og relationer med os og indsamle kommercielle oplysninger såsom registreringer af produkter eller tjenester købt, udvekslet eller returneret.
 • Internet- og netværksaktivitetsoplysninger: Vi bruger automatiserede informationsteknologier til at indsamle visse internet- og netværksaktivitetsoplysninger, når du tilgår eller bruger vores onlinetjenester. Dette inkluderer identifikatorer, der bruges til at genkende dig eller en enhed over tid og på tværs af forskellige tjenester, dine interaktioner med vores onlinetjenester og annoncer, oplysninger om din computer eller enhed og oplysninger om din præcise placering, når det er tilladt.
 • Afidentificerede data: Vi kan generere og bruge afidentificerede data, som ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig. Disse data vedligeholdes og bruges kun i en afidentificeret form, og vi vil ikke forsøge at genidentificere sådanne data, undtagen som tilladt i henhold til gældende lovgivning.
For mere information om brugen af automatiserede informationsteknologier til målrettet annoncering, og hvordan du kan fravælge visse anvendelser af dine oplysninger, se venligst afsnittet "Dine privatlivsrettigheder og valg" i denne privatlivspolitik.
Oplysninger, vi indsamler fra andre kilder
Vi kan også indsamle personlige oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige og andre kilder, herunder:
 • Tjenesteudbydere og kontrahenter: Disse enheder kan indsamle personlige oplysninger, når de behandler data på vores vegne til specifikke forretningsformål, som vi bestemmer, enten alene eller sammen med andre dataansvarlige.
 • Sociale medieplatforme og indholdsdistributionskanaler: Når du interagerer med funktioner leveret af sociale medieplatforme på vores onlinetjenester eller vores indhold eller annoncer på disse platforme, kan vi modtage oplysninger fra de sociale medieplatforme, underlagt deres indstillinger og privatlivspraksis. Ligeledes kan vi, når du interagerer med vores indhold, produkter, tjenester eller annoncer på tredjepartswebsteder, apps eller andre medier, indhente oplysninger fra disse tredjepartskilder.
 • Andre tredjeparter: Vi kan modtage oplysninger om internet- og netværksaktivitet, demografiske oplysninger og andre detaljer fra tredjepartsdataleverandører, som hjælper os med at identificere og lære mere om dig og andre brugere af vores onlinetjenester. Vi kan også indsamle oplysninger fra tredjepartsfirmaer til forebyggelse af svindel og virksomheder, der tilbyder deres varer og tjenester på vores onlinetjenester, eller dem, der tilbyder produkter på et co-branded, co-sponsoreret eller krydspromoverende grundlag.
 • Mobilapp: Hvis du bruger vores mobilapp, kan vi indsamle oplysninger om din placering, enhedsidentifikatorer og brug af appen. Vi kan forbinde disse data med andre oplysninger, vi har indsamlet om dig. Dette hjælper os med at give en ensartet oplevelse på tværs af enheder og onlinetjenester.
Hvordan vi bruger personlige oplysninger
 • Levere produkter og tjenester: Dette omfatter behandling af transaktioner og betalinger, opfyldelse af ordrer, vedligeholdelse og service af kundekonti og levering af kampagner og andre tilbud. Vi bruger også oplysningerne til at forbedre og udvikle nye produkter og tjenester.
 • Kommunikere med dig: Vi bruger oplysningerne til at besvare dine forespørgsler, yde kundeservice og teknisk support, sende dig kommunikation om dine køb og politikændringer og sende dig information om kampagner, begivenheder og andre tilbud, som vi mener kan være af interesse for du.
 • Drift og forbedring af onlinetjenester: Vi bruger oplysningerne til at betjene, fejlfinde, forbedre og udvikle nye onlinetjenester og -funktioner og til at forstå, hvordan du og andre brugere interagerer med vores onlinetjenester og annoncer.
 • Tilpas onlineindhold og -oplevelser: Vi bruger oplysningerne til at personliggøre onlineindhold, give anbefalinger og påmindelser og forbedre din oplevelse med vores onlinetjenester.
 • Marked og annoncer: Vi bruger oplysningerne til at udvikle, administrere og gennemføre reklame- og marketingkampagner og til at analysere og måle ydeevnen af vores annoncerings- og marketingindsats.
 • Oprethold sikkerhed og bekæmpelse af ulovlige aktiviteter: Vi bruger oplysningerne til at opretholde sikkerhed og sikkerhed i vores butikker, forhindre, opdage og undersøge sikkerhedshændelser eller aktiviteter, der kan overtræde vores politikker eller være ulovlige, og for at sikre sikkerheden af vores netværk og informationssystemer.
 • Overhold juridiske forpligtelser: Vi bruger oplysningerne til at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser, beskytte vores rettigheder og andres rettigheder og opfylde vores virksomhedsforpligtelser.
For beboere uden for USA i visse jurisdiktioner kan vi behandle dine personlige oplysninger baseret på følgende begrundelser:
 • Kontraktlige forpligtelser: Vi behandler dine oplysninger for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, som omfatter at give dig vores onlinetjenester, tilhørende indhold og kommunikationskanaler. Når du for eksempel foretager et køb, behandler vi dine kontakt- og betalingsoplysninger for at opfylde vores kommercielle forpligtelser, kommunikere om dine køb og efterspurgte tjenester og levere de kundeservice, du har brug for. Manglende levering af de ønskede oplysninger kan hindre eller forsinke udførelsen af disse kontraktlige forpligtelser.
 • Legitime interesser: Vi behandler dine oplysninger for at imødekomme vores legitime interesser, som involverer at give dig vores onlinetjenester, andre produkter og tjenester, kommunikation og til vores markedsførings- og reklameformål. Disse legitime interesser kan omfatte at forbedre og forstå din interaktion med vores onlinetjenester og, hvor det er relevant, sende dig kommunikation om produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig. For at opfylde disse legitime interesser kan vi dele dine oplysninger med andre parter, herunder til markedsførings- og reklameformål. Vi opretholder beskyttelsesforanstaltninger for at sikre sikkerheden af de oplysninger, der behandles i forfølgelsen af disse legitime interesser.
 • Juridiske forpligtelser og beskyttelse af rettigheder: Vi behandler og deler dine oplysninger efter behov for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at beskytte vores rettigheder og andres rettigheder. For eksempel kan vi være nødt til at indsamle specifikke oplysninger, når vi behandler dine købs- og betalingsoplysninger med henblik på skatteoverholdelse, lovgivningsmæssig overensstemmelse eller økonomisk rapportering.
 • Samtykke: Hvis vi indhenter dit samtykke til at behandle dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage (normalt på samme måde som du gav dit samtykke). Hvis du har spørgsmål vedrørende processen for tilbagetrækning af samtykke, bedes du kontakte os ved at bruge adressen for dit område, der er angivet i afsnittet "Kontakt os" i denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personlige oplysninger og modtagere
Vi kan videregive eller dele de typer personlige oplysninger, vi indsamler, med følgende enheder:
 • Vores varemærker og datterselskaber: Vi deler muligvis dine oplysninger med vores familie af mærker og datterselskaber for at levere vores produkter og tjenester og til andre formål beskrevet i denne fortrolighedspolitik.
 • Tjenesteudbydere og kontrahenter: Disse enheder kan behandle personlige oplysninger på vores vegne til specifikke forretningsformål, vi bestemmer, enten alene eller sammen med andre dataansvarlige. Eksempler omfatter behandling af betalingstransaktioner, distribution af kommunikation, drift online og andre kommunikationsmetoder, håndtering af tilbud og kampagner og levering af tjenester til ordreudførelse, logistik, dataanalyse, computer- og cloud-baserede netværk og forebyggelse af svindel.
 • Annoncerings- og marketingudbydere: Vi deler muligvis dine data med reklame- og marketingenheder, der hjælper os med at skabe, levere og evaluere vores reklame- og marketingkampagner og forstå mere om dig og andre brugere af vores onlinetjenester.
Se venligst afsnittet "Dine privatlivsrettigheder og valg" i denne privatlivspolitik for at få flere oplysninger om, hvordan vi kan dele oplysninger til målrettet annoncering, og hvordan du kan framelde dig.
 • Sociale medieplatforme: Hvis du interagerer med widgets til sociale medier eller deler indhold ved hjælp af deleknapper på sociale medier på vores onlinetjenester, kan de relevante sociale medieplatforme indsamle eller have adgang til dine personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for deres privatlivspolitikker.
 • Deltagere i offentlige fora eller offentligheden: Hvis du deltager i vores offentlige fora, kan du vælge at gøre dine personlige oplysninger tilgængelige for andre deltagere eller offentligheden. Dette kan omfatte dine meninger, feedback, mål og følsomme personlige oplysninger.
 • Non-profit-grupper og programmer: Hvis du deltager i tredjeparts non-profit-programmer, kan vi give dine oplysninger til programudbydere, administratorer og andre, som krævet af programmerne.
 • Andre tredjeparter: Vi deler muligvis dine oplysninger med tredjepartsvirksomheder, som vi tillader at tilbyde deres varer og tjenester på vores onlinetjenester, eller som tilbyder produkter på et co-branded, co-sponsoreret eller krydspromoverende grundlag.
 • Parter, du anmoder os om at dele oplysninger med: Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter efter dit samtykke eller anmodning.
 • Andre, når det kræves af loven eller for at beskytte vores rettigheder: Vi deler muligvis dine oplysninger for at overholde loven, juridiske processer eller gældende industristandarder og for at beskytte vores juridiske rettigheder.
 • Parter involveret i virksomhedstransaktioner: Vi forbeholder os retten til at overføre enhver af de oplysninger, vi har om dig i tilfælde af et salg eller overførsel af hele eller en del af vores virksomhed eller aktiver til en tredjepart, såsom i tilfælde af en fusion, erhvervelse eller anden disposition, eller i forbindelse med en konkurssanering, opløsning eller likvidation.
Dine privatlivsrettigheder og valg
Afhængigt af din placering og underlagt juridiske begrænsninger kan gældende love i din jurisdiktion give dig ret til visse anmodninger om privatliv. Uanset din placering tillader vi dig at fremsætte de samme anmodninger og vil tage rimelige skridt for at opfylde dem.
Du kan anmode om at:
 • Vid: Få en kopi af de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig.
 • Slet: Bed os om at slette de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig.
 • Korrekt: Bed os om at rette unøjagtige oplysninger om dig.
 • Fravalg: Fravælg vores deling af visse personlige oplysninger med andre parter for målrettede annoncer.
Sådan laver du en anmodning om at vide, slette eller rette:
Du kan sende en e-mail til os på support@lilysilk.zendesk.com for privatlivsspørgsmål. For at opfylde din anmodning skal vi muligvis bekræfte din identitet. Vi sender dig en e-mail med et link for at bekræfte din e-mailadresse og kan anmode om yderligere oplysninger udelukkende til identitetsbekræftelse.
Når du modtager en anmodning fra dig, bedes du følge instruktionerne i de meddelelser, der er sendt til dig af vores online kundeservice, herunder adgang til opfyldelsesstatus og andre oplysninger relateret til din anmodning.
Autoriserede agenter kan fremsætte en anmodning på dine vegne ved hjælp af formularen til anmodninger om beskyttelse af personlige oplysninger, men de skal fremlægge et skriftligt bevis på, at du har givet dem underskrevet tilladelse til at indsende anmodningen.
Fravælg deling for målrettet annoncering:
Vi deler muligvis personlige oplysninger med andre parter for at levere analysetjenester og vise annoncer på vores vegne, som er målrettet dine interesser og baseret på dine onlineaktiviteter. Selvom vi ikke udveksler personlige oplysninger med penge, kan visse anvendelser blive betragtet som "salg" eller "deling" af personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.
For at fravælge denne brug af dine personlige oplysninger, skal du besøge linket "Dine privatlivsvalg" placeret nederst på vores websteder og i vores mobilapps under Kundeservice. Brug vores Fortrolighedspræferenceside og Webformular til at angive din præference.
Husk venligst
 • Opt-out-værktøjer er specifikke for den browser eller enhed, du bruger. Hvis du ikke er logget ind på din kundekonto eller ikke har en kundekonto, skal du framelde dig på hver browser og enhed, du bruger.
 • Selv efter at du har fravalgt det, kan du muligvis stadig se onlineannoncer, men de vil ikke være baseret på dine udledte interesser.
 • Rydning af din browsers cookies og cache kan fjerne fravalgspræferencer, hvilket gør det nødvendigt at framelde dig igen.
 • Mens vi bruger nødvendige cookies for at vores websteder kan fungere, kan du deaktivere disse via dine browserindstillinger, hvilket kan påvirke webstedets funktionalitet.
 • Du kan kontrollere målrettede annoncer, du modtager i apps, ved at bruge din enhedsproducents indstillinger og valg.
 • Flere oplysninger om styring af målrettet annoncering er tilgængelig fra Digital Advertising Alliance (www.optout.aboutads.info) og European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu).
Vi bestræber os på at opfylde anmodninger inden for de tidsrammer, der er fastsat af gældende lovgivning, hvilket kan tage op til 30 eller 45 dage afhængigt af din placering.
Årsager til at afvise en anmodning og undtagelser
Din anmodning kan blive afvist, hvis vi ikke kan bekræfte din identitet. En måde vi bekræfter din identitet på er ved at bekræfte din e-mailadresse. Hvis du ikke reagerer rettidigt på vores anmodning om at bekræfte din e-mailadresse eller give andre nødvendige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan bekræfte din identitet eller behandle din anmodning, kan vi afvise din anmodning.
Hvis du anmoder om sletning af dine personlige oplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at slette visse data, hvis det er påkrævet for at vi kan behandle dine køb, udføre dine ordrer (inklusive returneringer eller ombytninger) eller levere efterspurgte tjenester.
Vi er muligvis ikke i stand til at efterkomme din anmodning, hvis den begrænser vores mulighed for at overholde gældende lovgivning (såsom samarbejde med retshåndhævelse) eller vores lovpligtige forpligtelser (såsom at føre optegnelser over dine anmodninger og præferencer). Vi kan også afvise din anmodning, hvis vi i god tro mener, at oplysningerne er nødvendige for at udøve eller forsvare et retskrav eller beskytte vores drift og ejendom eller andres privatliv, sikkerhed og ejendom.
Hvis vi afslår din anmodning, kan du appellere vores beslutning ved at skrive til os ved at bruge kontaktoplysningerne angivet under "Kontakt os"-sektionen i denne privatlivspolitik. Hvis du er i tvivl om resultatet af en klage, kan du kontakte tilsynsmyndigheden i dit område.
Ikke-diskriminering:
Vi diskriminerer ikke nogen for at udøve deres privatlivsrettigheder eller fremsætte anmodninger.
Automatiseret individuel beslutningstagning:
Vi træffer ikke beslutninger om dig udelukkende baseret på automatiseret behandling af dine personoplysninger, herunder profilering, som har retsvirkninger eller på lignende måde påvirker dig væsentligt, medmindre det er nødvendigt for at indgå eller udføre en kontrakt med dig baseret på dit udtrykkelige samtykke, eller som godkendt af gældende lov.
E-mail marketing:
Du kan fravælge at modtage marketing- eller salgsfremmende e-mails fra os ved at klikke på linket "afmeld" i sådanne e-mails. Bemærk venligst, at selvom du fravælger markedsførings- eller salgsfremmende e-mails, kan vi stadig sende dig transaktionskommunikation, såsom dem, der er relateret til dine køb eller loyalitetsprogram.
SMS Marketing:
Du kan fravælge at modtage markedsførings- eller salgsfremmende tekster fra os ved at klikke på afmeldingslinket i SMS'en eller ved at følge andre instruktioner, du har fået, da du valgte at modtage tekster. Hvis du har tilmeldt dig tekster fra mere end én liste, skal du fravælge hver liste separat.
Co-brandede, co-sponsorerede eller krydspromoverende tilbud:
Hvis du vælger at deltage i et co-brandet, co-sponsoreret eller krydspromoverende tilbud, kan brandet, sponsoren eller anden involveret tredjepart bruge dine oplysninger til deres egne formål, herunder annoncering og markedsføring. Du skal kontakte den relevante tredjepart direkte for at udøve dine fravalgsvalg med hensyn til deres brug af dine oplysninger.
Push-meddelelser:
Hvis en onlinetjeneste aktiverer push-meddelelser på din enhed, kan du gennemgå og opdatere dine push-meddelelsespræferencer ved at justere indstillingerne fra din enhedsproducent. Deaktivering gælder muligvis ikke for vores meddelelser og advarsler i appen.
Følsomme personlige oplysninger
Vi gør ikke brug af eller videregiver følsomme personlige oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at levere varerne eller udføre de tjenester, du har anmodet om (såsom behandling eller opfyldelse af ordrer og transaktioner), med dit udtrykkelige samtykke eller som på anden måde er godkendt af den gældende lovgivning (f.eks. hvad angår forebyggelse, opdagelse og undersøgelse af sikkerhedshændelser, sikring af fysisk sikkerhed og visning af ikke-personliggjorte annoncer som en del af din aktuelle interaktion med os). Vi bruger eller afslører ikke følsomme personlige oplysninger med det formål at udlede karakteristika om dig.
Børns privatliv
Vi indsamler ikke med vilje personlige oplysninger direkte fra børn under 13 år (eller 16 år i Storbritannien eller EU) uden forældrenes samtykke. Vores onlinetjenester er designet til et generelt publikum og er ikke specifikt målrettet eller beregnet til brug af børn.
Opbevaring af personlige oplysninger
Vi opbevarer personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, medmindre en længere opbevaringsperiode er påbudt eller tilladt i henhold til gældende lov.
Dataoverførsler
Vores operationer og leverandører er spredt på tværs af USA, Canada og andre lande, hvilket betyder, at vi kan overføre, gemme eller få adgang til dine personlige oplysninger i jurisdiktioner, der muligvis ikke giver databeskyttelsesniveauer svarende til dem i din hjemmejurisdiktion. Vi sikrer tilstrækkelig beskyttelse til overførsel af personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, såsom ved at indhente dit samtykke, oprette kontraktlige forpligtelser med vores tjenesteudbydere og tredjeparter, stole på Europa-Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed eller implementering af standardkontraktbestemmelser. Som tilladt i henhold til gældende lov, kan du anmode om en kopi af disse standardkontraktbestemmelser ved at kontakte vores repræsentant i Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union nævnt i afsnittet "Kontakt os" i denne privatlivspolitik.
Information Sikkerhedsforanstaltninger
Vores mål er at sikre sikre og bekvemme oplevelser, når du interagerer med os. For at beskytte dine personoplysninger implementerer vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Bemærk venligst, at vi aldrig sender dig en e-mail med anmodning om personlige oplysninger, såsom din kontoadgangsoplysninger, fødselsdato eller kreditkortoplysninger. Derudover vil vi aldrig sende e-mails med vedhæftede filer, der kan åbnes. Hvis du modtager en mistænkelig e-mail, der ser ud til at være fra os, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet "Kontakt os" i denne privatlivspolitik.
Tredjeparts websteder og platforme
Når du indsender oplysninger til os på tredjepartsdrevne websteder, apps og andre platforme, kan oplysningerne også indsamles separat af disse tredjepartsoperatører. Desuden kan vores indhold, produkter, tjenester eller annoncer være tilgængelige på tredjeparts indholdsdistributionskanaler. De oplysninger, vi indsamler, er underlagt denne fortrolighedspolitik, mens de data, der indsamles af tredjepartsoperatører, falder ind under deres respektive privatlivspolitikker. Privatlivspræferencer, du angiver på tredjepartswebsteder, apps, platforme eller indholdsdistributionskanaler, gælder ikke for vores brug af oplysninger, der indsamles direkte via vores onlinetjenester. Vær opmærksom på, at vores onlinetjenester kan indeholde links til andre websteder og platforme uden for vores kontrol. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspraksis på disse websteder og platforme. Vi råder dig til at læse fortrolighedspolitikkerne for alle tredjeparter, der måtte gælde, når du forlader vores onlinetjenester.
Politikrevisioner og -opdateringer
Vi kan med jævne mellemrum revidere og opdatere denne privatlivspolitik, og vi opfordrer dig til at gennemgå den regelmæssigt. Hvis vi foretager ændringer, giver vi dig besked ved at opdatere datoen øverst i politikken. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi give yderligere besked, såsom at placere en erklæring på vores hjemmesides hjemmesider eller sende dig en meddelelse.
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik eller vores informationspraksis, kan du skrive til os på:
Privacy Requests
US Head Office:
LILYSILK Bedding Inc.
556 N. DIAMOND BAR BLVD. STE207, DIAMOND BAR,
CA, 91765, USA
HK Head Office:
HongKong FuJinAn Trading Co., Limited UNIT 2508A
25/F Bank of America Tower ; 12 Harcourt RD Central HK
du kan sende os en e-mail på support@lilysilk.zendesk.com eller
ring til os +1 909-861-1680 fra 9:00 til 17:00 PST (mandag til fredag)
Ring til telefonsvarerboksen :+1 213 262 0948