Klantenservice
Nederland | EUR €
downloaden in PDF-formaat
Bij LILYSILK en haar dochterondernemingen streven we ernaar u duidelijke informatie en aanzienlijke controle te bieden over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld via onze websites, mobiele applicaties en andere online diensten waar dit privacybeleid toegankelijk is (gezamenlijk onze online diensten genoemd). Het schetst ook hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u offline met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u onze fysieke winkels bezoekt, contact opneemt met ons klantenserviceteam of deelneemt aan onze evenementen.
In deze context verwijzen persoonlijke gegevens naar informatie met betrekking tot een identificeerbaar individu, in overeenstemming met de definitie onder de toepasselijke wetgeving.
Onze naleving van dit privacybeleid is in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in de regio's waar we actief zijn. Af en toe kunnen we aanvullende voorwaarden uitvaardigen met betrekking tot specifieke producten en diensten of specifieke regio's. Deze aanvullende voorwaarden moeten worden begrepen in samenhang met dit privacybeleid, terwijl regiospecifieke voorwaarden onafhankelijk van elkaar van toepassing zijn.
Hoewel we streven naar een consistente toepassing van de privacywetten, zijn bepaalde voorwaarden, verplichtingen en rechten mogelijk alleen van toepassing of beschikbaar voor personen in specifieke rechtsgebieden. Het gebruik van de term 'recht' in dit Privacybeleid (en eventuele aanvullingen) impliceert of verleent geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen aan welke persoon of partij dan ook, tenzij uitdrukkelijk bepaald onder de toepasselijke wetgeving.
Kennisgeving bij afhaling
Wij raden u aan ons uitgebreide privacybeleid te lezen. Deze Verklaring is echter bedoeld om u, op of vóór het moment waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, een overzicht te geven van de categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen, de redenen voor de verzameling of het gebruik ervan, en of de persoonlijke gegevens worden "verkocht" of "gedeeld" (zoals deze termen kunnen worden gedefinieerd door de privacywetgeving).
We hopen dat deze Verklaring een waardevol hulpmiddel zal zijn bij de beslissing of u met ons in zee gaat of beperkingen op bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens aanvraagt.
Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens
 • Contact- en registratiegegevens
 • Bestelgegevens en betalingsinformatie
 • Gegevens van aangevraagde aankopen en diensten
 • Communicatie met de klantenservice
 • Informatie over internet- en netwerkactiviteit
 • Online-identificatoren (cookies en soortgelijke technologieën)
 • Inhoud gedeeld op onze openbare forums
 • Gevolgtrekkingen die interesses en voorkeuren weerspiegelen
De verzamelde persoonsgegevens dienen de volgende doeleinden
 • Levering van producten en diensten die u aanschaft of aanvraagt
 • Reactie op uw vragen en verlenen van klantenservice
 • Exploitatie en verbetering van online diensten
 • Personalisatie van online inhoud en ervaringen
 • Marketing- en reclameactiviteiten
 • Handhaving van de veiligheid in onze winkels en preventie van illegale activiteiten
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
We bewaren persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is om de verzameldoeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.
Opt-outverzoek voor specifiek gebruik van uw persoonlijke gegevens
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe entiteiten voor doeleinden zoals analyse en gerichte reclame, op basis van uw interesses en online activiteiten. Deze informatie kan worden gekoppeld aan uw browser of apparaat (waarbij gebruik wordt gemaakt van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën) en kan aan u gerelateerd zijn als u een klantaccount bij ons heeft of op andere manieren met ons communiceert. Deze derde partijen kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen marketingbehoeften en om producten en diensten aan te bieden via onze online platforms.
Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet uitwisselen voor geldelijke waarde, kan sommige vormen van gebruik van de gegevens worden geïnterpreteerd als een “verkoop” of “delen” van persoonlijke informatie onder de relevante privacywetten.
Als u zich wilt afmelden voor dit specifieke gebruik van uw persoonlijke gegevens, klikt u op de link 'Uw privacykeuzes' onderaan onze websites en in onze mobiele apps onder het gedeelte Klantenservice.
Meer informatie over andere privacyrechten en -keuzes die mogelijk voor u beschikbaar zijn, vindt u in het gedeelte 'Uw privacyrechten en -keuzes' van dit privacybeleid.
Soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en bronnen
De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, varieert afhankelijk van uw interacties met ons. Deze informatie is doorgaans afkomstig van gegevens die u verstrekt, gegevens die wij genereren en gegevens die wij automatisch verzamelen via onze online diensten, evenals gegevens die wij uit andere bronnen verkrijgen.
Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om ons bepaalde persoonlijke gegevens niet te laten verzamelen, dit van invloed kan zijn op ons vermogen om specifieke producten en diensten aan te bieden, of om deze producten en diensten aan te passen op basis van uw voorkeuren.
Informatie die u ons verstrekt
 • Contact- en registratiegegevens: Dit omvat gegevens die worden verstrekt wanneer u producten koopt, ruilt of retourneert, diensten aanvraagt, een klantaccount aanmaakt, deelneemt aan een Loyalty Rewards-programma, promoties inwisselt of met ons in contact treedt voor andere producten en diensten. Informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en verzendadres, kledingmaat en pasvormvoorkeuren en andere gegevens die u mogelijk verstrekt, zijn inbegrepen.
 • Transactie-informatie: Er worden gegevens verzameld die worden verstrekt wanneer u producten koopt, ruilt of retourneert, diensten aanvraagt of promoties inwisselt. Wij kunnen de gegevens die wij al over u hebben aanvullen of combineren. We kunnen bijvoorbeeld uw regio identificeren om productprijzen in uw lokale valuta weer te geven en de nauwkeurigheid van uw verzendadres te verbeteren.
 • Communicatie-informatie: We verzamelen en registreren communicatie-informatie en inhoud die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor marketing-e-mails of -teksten, met ons communiceert over problemen met de klantenservice of andere vragen stelt.
 • Klantinhoud: We verzamelen gegevens en inhoud die u verstrekt of beschikbaar stelt op onze openbare forums (zoals online message boards en interacties op sociale media) en wanneer u feedback of productrecensies geeft, op enquêtes reageert of functies van onze diensten gebruikt waarvoor het verzamelen ervan vereist is. van bepaalde persoonlijke gegevens.
Informatie die we genereren en automatisch verzamelen
 • Interne klantidentificatiegegevens en commerciële informatie: We genereren interne klantidentificatiegegevens (zoals een klant- of account-ID) om uw transacties en relaties met ons te beheren en commerciële informatie te verzamelen, zoals gegevens over gekochte, geruilde of geretourneerde producten of diensten.
 • Informatie over internet- en netwerkactiviteit: We gebruiken geautomatiseerde informatietechnologieën om bepaalde informatie over internet- en netwerkactiviteit te verzamelen wanneer u onze online diensten bezoekt of gebruikt. Dit omvat identificatiegegevens die worden gebruikt om u of een apparaat in de loop van de tijd en voor verschillende services te herkennen, uw interacties met onze online services en advertenties, informatie over uw computer of apparaat en informatie over uw precieze locatie, indien toegestaan.
 • Geanonimiseerde gegevens: Wij kunnen geanonimiseerde gegevens genereren en gebruiken, die redelijkerwijs niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Deze gegevens worden alleen bewaard en gebruikt in een geanonimiseerde vorm en we zullen niet proberen dergelijke gegevens opnieuw te identificeren, behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Voor meer informatie over het gebruik van geautomatiseerde informatietechnologieën voor gerichte reclame en hoe u zich kunt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, raadpleegt u het gedeelte 'Uw privacyrechten en -keuzes' van dit privacybeleid.
Informatie die we uit andere bronnen verzamelen
We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit openbaar beschikbare en andere bronnen, waaronder:
 • Dienstverleners en opdrachtnemers: deze entiteiten kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer zij namens ons gegevens verwerken voor specifieke zakelijke doeleinden die wij bepalen, alleen of samen met andere gegevensbeheerders.
 • Sociale mediaplatforms en inhouddistributiekanalen: Wanneer u interactie heeft met functies die door sociale mediaplatforms worden aangeboden op onze online diensten of onze inhoud of advertenties op deze platforms, kunnen we informatie ontvangen van de sociale mediaplatforms, afhankelijk van hun instellingen en privacypraktijken. Op dezelfde manier kunnen we, wanneer u interactie heeft met onze inhoud, producten, diensten of advertenties op sites, apps of andere media van derden, informatie verkrijgen van die externe bronnen.
 • Andere derde partijen: We kunnen informatie over internet- en netwerkactiviteit, demografische informatie en andere details ontvangen van externe gegevensleveranciers die ons helpen u en andere gebruikers van onze online diensten te identificeren en meer over u te weten te komen. We kunnen ook informatie verzamelen van externe fraudepreventiebedrijven en bedrijven die hun goederen en diensten aanbieden op onze online diensten, of bedrijven die producten aanbieden op co-branded, co-gesponsorde of cross-promotionele basis.
 • Mobiele app: Als u onze mobiele app gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over uw locatie, apparaat-ID's en gebruik van de app. We kunnen deze gegevens koppelen aan andere informatie die we over u hebben verzameld. Dit helpt ons een consistente ervaring te bieden op alle apparaten en online services.
Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken
 • Producten en diensten leveren: Dit omvat het verwerken van transacties en betalingen, het uitvoeren van bestellingen, het onderhouden en onderhouden van klantaccounts en het aanbieden van promoties en andere aanbiedingen. We gebruiken de informatie ook om nieuwe producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Met u communiceren: We gebruiken de informatie om op uw vragen te reageren, klantenservice en technische ondersteuning te bieden, u communicatie te sturen over uw aankopen en beleidswijzigingen, en u informatie te sturen over promoties, evenementen en andere aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn Jij.
 • Online diensten exploiteren en verbeteren: We gebruiken de informatie om nieuwe online diensten en functies te exploiteren, problemen op te lossen, te verbeteren en te ontwikkelen, en om te begrijpen hoe u en andere gebruikers omgaan met onze online diensten en advertenties.
 • Personaliseer online-inhoud en ervaringen: We gebruiken de informatie om online-inhoud te personaliseren, aanbevelingen en herinneringen te geven en uw ervaring met onze online diensten te verbeteren.
 • Markt en reclame: We gebruiken de informatie om reclame- en marketingcampagnes te ontwikkelen, beheren en uit te voeren en om de prestaties van onze reclame- en marketinginspanningen te analyseren en te meten.
 • Veiligheid en beveiliging handhaven en illegale activiteiten bestrijden: We gebruiken de informatie om de veiligheid en beveiliging in onze winkels te handhaven, beveiligingsincidenten of activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of illegaal zijn, en om de veiligheid van onze netwerken en netwerken te garanderen. informatie Systemen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: We gebruiken de informatie om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, om onze rechten en de rechten van anderen te beschermen en om aan onze zakelijke verplichtingen te voldoen.
Voor inwoners die zich in bepaalde rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten bevinden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de volgende rechtvaardigingen:
 • Contractuele verplichtingen: Wij verwerken uw gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, waaronder het aanbieden van onze online diensten, bijbehorende inhoud en communicatiekanalen aan u. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet, verwerken wij uw contact- en betalingsgegevens om aan onze commerciële verplichtingen te voldoen, om over uw aankopen en gevraagde diensten te communiceren en om de klantenservice te leveren die u nodig heeft. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie zou de uitvoering van deze contractuele verplichtingen kunnen belemmeren of vertragen.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij verwerken uw gegevens om tegemoet te komen aan onze legitieme belangen, waaronder het aanbieden van onze online diensten, andere producten en diensten, communicatie en voor onze marketing- en reclamedoeleinden. Deze legitieme belangen kunnen bestaan uit het verbeteren en begrijpen van uw interactie met onze onlinediensten, en, indien van toepassing, het sturen van communicatie over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Om deze legitieme belangen te vervullen, kunnen we uw gegevens delen met andere partijen, onder meer voor marketing- en reclamedoeleinden. We handhaven beschermende maatregelen om de veiligheid te garanderen van de informatie die wordt verwerkt bij het nastreven van deze legitieme belangen.
 • Wettelijke verplichtingen en bescherming van rechten: Wij verwerken en delen uw gegevens zoals vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze rechten en de rechten van anderen te beschermen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat we specifieke informatie verzamelen bij het verwerken van uw aankoop- en betalingsgegevens voor belastingnaleving, naleving van regelgeving of financiële rapportagedoeleinden.
 • Toestemming: Als wij uw toestemming verkrijgen om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken (meestal via dezelfde methode waarmee u uw toestemming hebt verleend). Als u vragen heeft over het proces voor het intrekken van toestemming, neem dan contact met ons op via het adres voor uw regio dat staat vermeld in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit privacybeleid.
Openbaarmaking van persoonlijke informatie en ontvangers
We kunnen de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen openbaar maken of delen met de volgende entiteiten:
 • Onze merken en dochterondernemingen: We kunnen uw informatie delen met onze merkenfamilie en dochterondernemingen om onze producten en diensten te leveren, en voor andere doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.
 • Dienstverleners en opdrachtnemers: deze entiteiten kunnen namens ons persoonlijke gegevens verwerken voor specifieke zakelijke doeleinden die wij bepalen, alleen of samen met andere gegevensbeheerders. Voorbeelden zijn onder meer het verwerken van betalingstransacties, het distribueren van communicatie, het exploiteren van online en andere communicatiemethoden, het beheren van aanbiedingen en promoties, en het leveren van diensten voor orderafhandeling, logistiek, data-analyse, computer- en cloudgebaseerde netwerken en fraudepreventie.
 • Advertentie- en marketingaanbieders: we kunnen uw gegevens delen met advertentie- en marketingentiteiten die ons helpen bij het creëren, leveren en evalueren van onze advertentie- en marketingcampagnes, en om meer over u en andere gebruikers van onze online diensten te begrijpen.
Raadpleeg het gedeelte 'Uw privacyrechten en keuzes' van dit privacybeleid voor meer informatie over hoe we informatie kunnen delen voor gerichte advertenties en hoe u zich kunt afmelden.
 • Sociale-mediaplatforms: Als u interactie heeft met sociale-media-widgets of inhoud deelt via de deelknoppen voor sociale media op onze online diensten, kunnen de relevante sociale-mediaplatforms uw persoonlijke gegevens verzamelen of er toegang toe hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid.
 • Deelnemers aan openbare forums of het publiek: Als u deelneemt aan onze openbare forums, kunt u ervoor kiezen uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan andere deelnemers of aan het publiek. Dit kunnen uw meningen, feedback, doelen en gevoelige persoonlijke informatie zijn.
 • Non-profitgroepen en programma's: Als u deelneemt aan non-profitprogramma's van derden, kunnen we uw gegevens verstrekken aan de programma-aanbieders, beheerders en anderen zoals vereist door de programma's.
 • Andere derde partijen: we kunnen uw informatie delen met externe bedrijven die we toestemming geven om hun goederen en diensten aan te bieden op onze online diensten, of die producten aanbieden op basis van co-branding, co-sponsoring of cross-promotie.
 • Partijen met wie u ons opdracht geeft informatie te delen: Wij kunnen uw informatie met derden delen op uw toestemming of verzoek
 • Anderen indien vereist door de wet of om onze rechten te beschermen: We kunnen uw gegevens delen om te voldoen aan de wet, juridische procedures of toepasselijke industrienormen en om onze wettelijke rechten te beschermen.
 • Partijen die betrokken zijn bij bedrijfstransacties: Wij behouden ons het recht voor om de informatie die wij over u hebben over te dragen in het geval van een verkoop of overdracht van ons geheel of een deel van ons bedrijf of onze activa aan een derde partij, zoals in het geval van een fusie, overname of andere beschikking, of in verband met een faillissementsreorganisatie, ontbinding of liquidatie.
Uw privacyrechten en -keuzes
Afhankelijk van uw locatie en onderhevig aan wettelijke beperkingen, kan de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied u recht geven op bepaalde privacyverzoeken. Ongeacht uw locatie staan wij u toe dezelfde verzoeken in te dienen en zullen wij redelijke stappen ondernemen om hieraan te voldoen.
U kunt een verzoek indienen om:
 • Weten: Verkrijg een kopie van de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Verwijderen: Vraag ons om de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld te verwijderen.
 • Correct: Verzoek ons om onjuiste informatie over u te corrigeren.
 • Opt-out: u kunt zich afmelden voor het delen van bepaalde persoonlijke gegevens met andere partijen voor gerichte advertenties.
Een verzoek indienen om te weten, te verwijderen of te corrigeren:
Voor privacyzaken kunt u ons een e-mail sturen op support@lilysilk.zendesk.com. Om aan uw verzoek te voldoen, moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren. We sturen u een e-mail met een link om uw e-mailadres te bevestigen en kunnen uitsluitend voor identiteitsverificatiedoeleinden om aanvullende informatie vragen.
Wanneer u een verzoek van u ontvangt, volgt u de instructies in de communicatie die onze online klantenservice naar u heeft verzonden, inclusief toegang tot de uitvoeringsstatus en andere informatie met betrekking tot uw verzoek.
Bevoegde agenten kunnen namens u een verzoek indienen met behulp van het formulier voor privacyverzoeken, maar zij moeten een schriftelijk bewijs overleggen dat u hen ondertekende toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen.
Afmelden voor delen voor gerichte advertenties:
We kunnen persoonlijke informatie delen met andere partijen om analysediensten te leveren en namens ons advertenties weer te geven, die zijn afgestemd op uw interesses en gebaseerd op uw online activiteiten. Hoewel we persoonlijke informatie niet tegen geld uitwisselen, kan bepaald gebruik onder de toepasselijke privacywetten worden beschouwd als het “verkopen” of “delen” van persoonlijke informatie.
Als u zich wilt afmelden voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens, gaat u naar de link ‘Uw privacykeuzes’ onderaan onze sites en in onze mobiele apps onder Klantenservice. Gebruik onze Privacy Voorkeurspagina en Webformulier om uw voorkeur aan te geven.
Onthoud alsjeblieft
 • Opt-outtools zijn specifiek voor de browser of het apparaat dat u gebruikt. Als u niet bent ingelogd op uw klantaccount of geen klantaccount hebt, moet u zich afmelden voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt.
 • Zelfs nadat u zich heeft afgemeld, kunt u nog steeds online advertenties zien, maar deze zijn niet gebaseerd op uw afgeleide interesses.
 • Als u de cookies en het cachegeheugen van uw browser wist, kunnen de opt-outvoorkeuren worden verwijderd, waardoor u zich opnieuw moet afmelden.
 • Hoewel we noodzakelijke cookies gebruiken om onze sites te laten functioneren, kunt u deze uitschakelen via uw browserinstellingen, wat de functionaliteit van de site kan beïnvloeden.
 • U kunt gerichte advertenties beheren die u in apps ontvangt door de instellingen en keuzes van uw apparaatfabrikant te gebruiken.
 • Meer informatie over het controleren van gerichte reclame is verkrijgbaar bij de Digital Advertising Alliance (www.optout.aboutads.info) en de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu).
We streven ernaar om verzoeken binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde termijnen te vervullen, wat afhankelijk van uw locatie tot 30 of 45 dagen kan duren.
Redenen voor het weigeren van een verzoek en uitzonderingen
Uw verzoek kan worden afgewezen als we uw identiteit niet kunnen verifiëren. Eén manier waarop we uw identiteit verifiëren, is door uw e-mailadres te bevestigen. Als u niet tijdig reageert op ons verzoek om uw e-mailadres te bevestigen of andere gevraagde informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te verifiëren of uw verzoek te verwerken, kunnen wij uw verzoek weigeren.
Als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt, kunnen we bepaalde gegevens mogelijk niet verwijderen als dit voor ons nodig is om uw aankopen te verwerken, uw bestellingen uit te voeren (inclusief retourzendingen of ruilingen) of om de gevraagde diensten te verlenen.
Het is mogelijk dat we uw verzoek niet kunnen honoreren als dit ons vermogen beperkt om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zoals samenwerking met wetshandhavingsinstanties) of aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het bijhouden van gegevens over uw verzoeken en voorkeuren). We kunnen uw verzoek ook afwijzen als we te goeder trouw van mening zijn dat de informatie noodzakelijk is om een juridische claim uit te oefenen of te verdedigen, of om onze activiteiten en eigendommen, of de privacy, veiligheid en eigendommen van anderen te beschermen.
Als we uw verzoek afwijzen, kunt u tegen onze beslissing in beroep gaan door ons een schrijven te sturen via de contactgegevens in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit privacybeleid. Als u zich zorgen maakt over de uitkomst van een beroepschrift, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit bij u in de buurt.
Non-discriminatie:
We discrimineren niemand vanwege het uitoefenen van hun privacyrechten of het indienen van verzoeken.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming:
Wij nemen geen beslissingen over u uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief profilering, waaraan juridische gevolgen zijn verbonden of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk treffen, tenzij dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract met u op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of zoals toegestaan door toepasselijk recht.
Email reclame:
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing- of promotionele e-mails van ons door op de link ‘afmelden’ in dergelijke e-mails te klikken. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor marketing- of promotie-e-mails, wij u nog steeds transactionele berichten kunnen sturen, zoals berichten die verband houden met uw aankopen of het Loyalty Rewards-programma.
Sms-marketing:
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing- of promotieteksten van ons door op de afmeldlink in de sms te klikken of door andere instructies te volgen die u zijn verstrekt toen u ervoor koos sms-berichten te ontvangen. Als u zich heeft aangemeld voor sms-berichten uit meer dan één lijst, moet u zich voor elke lijst afzonderlijk afmelden.
Co-branded, co-gesponsorde of cross-promotionele aanbiedingen:
Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een co-branded, co-gesponsord of cross-promotioneel aanbod, kan het merk, de sponsor of een andere betrokken derde partij uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, inclusief reclame en marketing. U moet rechtstreeks contact opnemen met de relevante derde partij om uw opt-out-keuzes uit te oefenen met betrekking tot hun gebruik van uw informatie.
Pushmeldingen:
Als een online service pushmeldingen op uw apparaat inschakelt, kunt u uw voorkeuren voor pushmeldingen bekijken en bijwerken door de instellingen van de fabrikant van uw apparaat aan te passen. Deactivering is mogelijk niet van toepassing op onze in-app-meldingen en waarschuwingen.
Gevoelige persoonlijke informatie
Wij maken geen gebruik van gevoelige persoonlijke informatie en maken deze ook niet openbaar, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de goederen of het uitvoeren van de door u gevraagde diensten (zoals het verwerken of uitvoeren van bestellingen en transacties), met uw uitdrukkelijke toestemming, of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving (zoals wat betreft het voorkomen, detecteren en onderzoeken van beveiligingsincidenten, het garanderen van de fysieke veiligheid en het weergeven van niet-gepersonaliseerde advertenties als onderdeel van uw huidige interactie met ons). Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie met als doel kenmerken over u af te leiden.
Privacy van kinderen
We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens rechtstreeks van kinderen jonger dan 13 jaar (of 16 in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie) zonder toestemming van de ouders. Onze onlinediensten zijn ontworpen voor een algemeen publiek en zijn niet specifiek gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen.
Bewaren van persoonlijke informatie
We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn is voorgeschreven of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Gegevensoverdrachten
Onze activiteiten en leveranciers zijn verspreid over de Verenigde Staten, Canada en andere landen, wat betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen, opslaan of openen in rechtsgebieden die mogelijk geen gegevensbeschermingsniveaus bieden die gelijkwaardig zijn aan die van uw eigen rechtsgebied. Wij zorgen voor adequate bescherming voor de overdracht van persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door het verkrijgen van uw toestemming, het aangaan van contractuele verplichtingen met onze dienstverleners en derde partijen, het vertrouwen op de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of het implementeren van standaardcontractbepalingen. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u een kopie van deze standaardcontractbepalingen aanvragen door contact op te nemen met onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, vermeld in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit privacybeleid.
Informatiewaarborgen
Ons doel is om veilige en gemakkelijke ervaringen te garanderen wanneer u met ons communiceert. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, implementeren wij technische en organisatorische maatregelen. Houd er rekening mee dat we u nooit een e-mail sturen waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zoals de toegangsgegevens voor uw account, uw geboortedatum of creditcardgegevens. Bovendien sturen we nooit e-mails met te openen bijlagen. Als u een verdachte e-mail ontvangt die van ons lijkt te zijn, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit privacybeleid.
Sites en platforms van derden
Wanneer u ons informatie verstrekt op sites, apps en andere platforms die door derden worden beheerd, kan de informatie ook afzonderlijk worden verzameld door deze externe operators. Bovendien kunnen onze inhoud, producten, diensten of advertenties beschikbaar zijn op inhoudsdistributiekanalen van derden. De informatie die we verzamelen valt onder dit privacybeleid, terwijl de gegevens die door externe operators worden verzameld onder hun respectieve privacybeleid vallen. Privacyvoorkeuren die u instelt op sites, apps, platforms of contentdistributiekanalen van derden zijn niet van toepassing op ons gebruik van informatie die rechtstreeks via onze online diensten wordt verzameld. Houd er rekening mee dat onze online diensten links kunnen bevatten naar andere sites en platforms waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze sites en platforms. Wij raden u aan het privacybeleid van alle derde partijen te lezen dat van toepassing kan zijn wanneer u onze online diensten verlaat.
Beleidsherzieningen en updates
We kunnen dit privacybeleid periodiek herzien en bijwerken, en we raden u aan het te lezen regelmatig. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de datum bovenaan het beleid bij te werken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een verklaring op de startpagina van onze website te plaatsen of u een melding te sturen.
Contacteer ons
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze informatiepraktijken, kunt u ons schrijven op:
Privacy Requests
US Head Office:
LILYSILK Bedding Inc.
556 N. DIAMOND BAR BLVD. STE207, DIAMOND BAR,
CA, 91765, USA
HK Head Office:
HongKong FuJinAn Trading Co., Limited UNIT 2508A
25/F Bank of America Tower ; 12 Harcourt RD Central HK
u kunt ons een e-mail sturen op support@lilysilk.zendesk.com of
bel ons +1 909-861-1680 van 9.00 tot 17.00 uur PST (maandag tot en met vrijdag)
Bel de voicemailbox:+1 213 262 0948